Máis de 9.000.000 de británicos declaran sentirse sós. Medio millón de británicos maiores de 60 anos só falan, como máximo, cunha persona unha vez á semana pero, para a maioría deles, admitir que se sinten sós é todavía un estigma. Talvez, intuíndo que isto será un problema a curto prazo, o Reino Unido creou en 2018 o Ministerio da Soidade.

A Enquisa Continua de Fogares do Instituto Nacional de Estadística do Estado Español para 2015 informaba de que en España vivían soas 4.611.129 persoas, o que supuña un 10.1% da poboación total. A día de hoxe un de cada catro fogares é un fogar unipersoal. Esta é unha tendencia que vai en aumento. Estímase que cada ano entre 100.000 e 150.000 persoas comezan a vivir soas no país.

Ler máis