O 13 de Decembro de 1968 a revista Science, no seu volume número 162, publicaba o dilema “Tragedy of the commons”, isto é, a Traxedia dos bens comúns. Garret Hardin, seu creador, argumentaba neste dilema que varios individuos motivados soamente por un interese persoal e actuando independente pero racionalmente, terminan por destruír un recurso compartido limitado aínda que a ningún deles lles conveña que tal destrución suceda.

Este dilema pode ser aplicado a unha gran parte da actividade humana e é considerado o causante dos principais problemas medioambientais. O colapso dos Rapa Nui, a deforestación das selvas, a veloz desertización do planeta, a sobreexplotación dos océanos… todo semella adecuarse perfectamente a esta diabólica premisa.

Ler máis

O impacto da humanidade na naturaleza está provocando unha perda de biodiversidade acelerada. Na actualidade, a ratio de extinción de especies está por riba do 100% do que sería natural. Das 11000 especies de aves 4000 sufren declive poboacional, unha de cada oito está ameazada. Dende o ano 1500 até o 1980 desapareceron 34 especies anfibias. Dende o 1980 até hoxe, tan só 38 años, xa teñen desaparecido 100. Un terzo das especies mariñas está en risco. Mamíferos, réptiles, crustáceos, aves, peixes, anfibios… todos presentan niveis alarmantes de perda poboacional.

Ler máis