A nosa terra. Morte, resurrección e outras tasacións

Tomado en conta os datos do Nomenclator 2017 do INE (Instituto Nacional de Estadística) do Estado Español, o número de aldeas abandonadas na Comunidade Autónoma galega ascendeu a 3677, o que supón exactamente o abandono total de 2116 novos núcleos poboacionais dende o ano 2012. A tendencia para os próximos anos segue a mesma liña ascendente. Á vista dos factores sociolaborais e demográficos prognostícase o abandono a medio prazo da case totalidade dos pequenos núcleos poboacionais no 85% do territorio da Comunidade Autónoma. A día de hoxe o 70% da poboación galega está centralizada no 6% do territorio.

Noutra orde das cousas, no mes de novembro de 2018, logo de catro meses de ofertar o seu produto, Descentraland conseguiu colocar 90.000 parcelas virtuais cun prezo aproximado de 16 millóns de dólares (US dollars). Descentraland é unha plataforma de realidade virtual descentralizada basada no blockchain dentro da rede Ethereum. Accedendo a esta plataforma pódense realizar compras de parcelas virtuais de 100 metros cadrados por un valor que fluctúa entre os 950 e os 9000 dólares a unidade.

O prezo medio da terra nas zonas deprimidas da Galiza interior rolda os 1,2 dólares por metro cadrado, porén, o precio mínimo por un metro cadrado virtual en Descentraland é, a día de hoxe, de 9 dólares. Tendo en conta que a palabra virtual é definida pola RAG (Real Academia Galega) como aquilo que “ten existencia aparente pero non é real”, podemos concluir que a nosa terra, neses lugares condeados á morte por esquecemento, ten un valor aproximado un 87% inferior ao valor daquilo que non é real.

A boa nova para tradicionalistas, costumistas e demais nostálxicos, é que a resurrección segue sendo unha cuestión de fe.