Máis de 9.000.000 de británicos declaran sentirse sós. Medio millón de británicos maiores de 60 anos só falan, como máximo, cunha persona unha vez á semana pero, para a maioría deles, admitir que se sinten sós é todavía un estigma. Talvez, intuíndo que isto será un problema a curto prazo, o Reino Unido creou en 2018 o Ministerio da Soidade.

A Enquisa Continua de Fogares do Instituto Nacional de Estadística do Estado Español para 2015 informaba de que en España vivían soas 4.611.129 persoas, o que supuña un 10.1% da poboación total. A día de hoxe un de cada catro fogares é un fogar unipersoal. Esta é unha tendencia que vai en aumento. Estímase que cada ano entre 100.000 e 150.000 persoas comezan a vivir soas no país.

Ler máis

Tomado en conta os datos do Nomenclator 2017 do INE (Instituto Nacional de Estadística) do Estado Español, o número de aldeas abandonadas na Comunidade Autónoma galega ascendeu a 3677, o que supón exactamente o abandono total de 2116 novos núcleos poboacionais dende o ano 2012. A tendencia para os próximos anos segue a mesma liña ascendente. Á vista dos factores sociolaborais e demográficos prognostícase o abandono a medio prazo da case totalidade dos pequenos núcleos poboacionais no 85% do territorio da Comunidade Autónoma. A día de hoxe o 70% da poboación galega está centralizada no 6% do territorio.

Noutra orde das cousas, no mes de novembro de 2018, logo de catro meses de ofertar o seu produto, Descentraland conseguiu colocar 90.000 parcelas virtuais cun prezo aproximado de 16 millóns de dólares (US dollars). Descentraland é unha plataforma de realidade virtual descentralizada basada no blockchain dentro da rede Ethereum. Accedendo a esta plataforma pódense realizar compras de parcelas virtuais de 100 metros cadrados por un valor que fluctúa entre os 950 e os 9000 dólares a unidade.

Ler máis

En 1912, con dezaseis anos de idade, o labrego Jack Wall foi enviado ao exército. Comenzou tocando o tambor e alí permaneceu até o día da súa morte.

Cinco anos máis tarde, no amencer do 6 de septembro de 1917, o sarxento Jack Wall foi levado ante o pelotón de fusilamento e executado. A xustiza militar británica atopárao culpable de deserción e covardía. O seu crime foi refuxiarse nunha casamata xunto a oito dos soldados que tiña asignados ao seu cargo porque a faixa de terreo que tiña que cubrir estaba exposta á artillería alemá. En definitiva, foi condeado a morte por negarse a empurrar aos seus hombres e a si mesmo a unha morte segura.

Ler máis