Os reorganizadores da vida

O 24 de Marzo de 1976 Jorge Rafael Videla encabezou un golpe de estado que derrocou ao goberno democráticamente elixido de María Estela Martínez de Perón.

Jorge Rafael Videla concluiu que as cousas na Arxentina estaban mal colocadas e facíase preciso reorganizalas. Seguindo os ditados da súa visión omnicomprensiva clausurou o Parlamento, os sindicatos e as organizacións populares, fixo queimas públicas de libros e incluso ordeou prohibir os tangos de Gardel.

Durante os traballos de reorganización entregáronse centos de bebés a familias afíns ao réxime e miles de persoas foron asasinadas. A moitas delas, como non tiña onde reorganizarlas, foinas embarcando en fatídicos voos da morte para facelas desaparecer lonxe da costa.

A ditadura, autodenomidada Proceso de Reorganización Nacional, imprantouse na Arxentina valéndose da asistencia e financiación dos reorganizadores Estados Unidos de Norteamérica a través do Plan Cóndor.

Jorge Rafael Videla sementou a terra de dólares e o océano de incógnitas.